ඩී කොක් සමාව ගනියි ; දණ නමන්නත් එකග වෙයි

දකුණු අප්‍රිකානු ආරම්භක පිතිකරු ක්වෙන්ටන් ඩී කොක් සිය කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගෙන් හා ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් සමාව ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒ, වර්ගවාදයට එරෙහිව දණ නැමීම

Read more