ගම්මන්පිල ගැන තීරණය ජනපති දිවයිනට ආපසු

බල ශක්ති ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා එම ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ තීරණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනට පැමිණි පසු

Read more

එක් රටක් එක් නීතියකට පත්කළ ජනාධිපති කාර්ය සාධක කමිටුව ඇස්බැන්දුමක්… පූජ්‍ය ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත

එක් රටක් එක නීතියක් යන එක ගැන නිර්දේශ කරන්න ජනාධිපති කාර්ය සාධක කමිටුවක් පත්කිරීම ප‍්‍රශ්නකාරී ඇස්බැන්දුමක් බව රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ

Read more