රාජ්‍ය සේවක වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට ලිඛිත ඉල්ලීමක්

මෙම මාසය ඇතුළත රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් 10,000 කින් වැඩි නොකළහොත් රටපුරා දැවැන්ත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වන බවට රාජ්‍ය, පළාත් රාජ්‍ය සහ රජයේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය රජයට අනතුරු අගවනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත ලිඛිතවද දන්වා ඇති බවයි එහි ලේකම් අජිත් කේ තිලකරත්න මහතා ඊයේ මහනුවර පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේ.

දිනෙන් දින ඉහළයන ජීවන වියදමට සාපේක්ෂව මෙම අවස්ථාවේදී වැටුප් වැඩිවීමක් අත්‍යවශ්‍ය බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *